Dökümhanemizde çimento sektörüne yönelik aşınmaya, darbeye ve ısıya dayanıklı uluslararası standartlara uygun manganlı çelik , bimetal - yüksek ısıya dayanıklı kromlu çelik döküm ürünler üretilmektedir.

Yukarı