BAKIM

Fabrikada bütün üretim ekipmanlarının her zaman iyi çalışır durumda muhafaza edilmesi sağlanacaktır.

Planlı Bakım Sistemi dökümhanemizdeki tüm üretim ekipmanlarına uygulanacak ve uygulama devamlı geliştirilecektir.

Dökümhanemizdeki tüm atölyelerde atölye personeli tarafından üretim makinaları üreticilerinin tavsiyeleri doğrultusunda planlı bakım sistemi geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Kritik ekipman yedekleri belirlenecek ve yedek ekipman miktarı hiçbir zaman belirlenen miktarın altına inmeyecek ve tüm ekipmanlar için öncelikli olarak orijinal parçalar kullanılacaktır.

Bakım faaliyetlerine başlamadan önce tüm güvenlik önlemleri alınacak ve bu faaliyetler sırasında emniyet kurallarına uyulacaktır.

Yukarı