KALİTE

İlk amacımız, şirketimizi acımasız rekabet piyasa koşullarında canlı tutmak ve gün geçtikçe küreselleşen piyasalarda ulusal ve uluslararası pazardaki payımızı korumak , mevcut ve gelecekteki hizmetlerimiz sırasında müşterilerimizin taleplerini karşılamaktır. Bu amaca ulaşmak için;

Pazar taleplerine göre stratejik ve taktik planlar yaparak organize olunması.

Dalgalanan piyasa koşullarını yakından izleyerek yeniden yapılandırmaya hazır olmak.

Kalite hedeflerinin devamlılığının sağlanması amacıyla düzenli eğitim planlamalarının yapılması.

Özellikle, döküm sektöründe müşteri memnuniyetini ve çalışanlarımızın huzur ve mutluluğunu sağlamak için tüm kalite standartlarının uygulandığının kontrolü ve Böylece herhangi bir ayrım yapılmaksızın fabrikada çalışan tüm personelimizi;

Ailenin bir parçası olarak ve

Nitelikli hizmet zincirinin bir parçası dahilinde hissetmelerini sağlamak kalite amaçlarımızdandır.

Yukarı