KALİTE VE MATERYAL KONTROL

Kimyasal ve Fiziksel Analiz

Üretim prosesimiz esnasında ergimiş halde bulunan sıvı metalden her pota için ayrı ayrı numune alınarak döküm öncesi metalin kimyasal analizi yapılır ve gerekirse eksik olan ferro alyaj malzeme ilave edilerek metal müşterinin talep ettiği kalite seviyesine ulaştırılır.

Fabrikamızdaki sıvı metalin analizi spektrometre analiz cihazları ile yapılmaktadır. Analiz işlemi yapılmadan önce spektrometrelerimiz sertifikalı numuneler ile kalibrasyonu yapılarak test edilmektedir.

Charpy Darbe Testi – Tensile Strength (Gerilme) Testi

Dökümhanemizde malzemelerin fiziksel direnci ve özellikleri “Strength Tensile” gerilme testi ile belirlenir. Gerektiğinde “Charpy” darbe tesleride çentikli darbe numuneleri ile müşterilerimizin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Sertlik Ölçümü

Fabrikamızda üretilen her çeşit döküm parçanın sertlik ölçümü Brinell veya Rockwell cinsinden yapılarak sertlik durumu ısıl işlem sayesinde müşteri kriterlerine getirilir.

Manyetik Partikül ve Sıvı Penatrant Testi

MPI testi yüzey ve yüzeye yakın anormallikleri tespit etmek amacıyla üretmiş olduğumuz ürünlerde kullanılır. Bu test sıvı veya kuru manyetik fluoresan parçacıklar kullanılarak yapılmaktadır. İşletmemizde NDT Level II düzeyinde sertifikalı mühendislerimiz mevcuttur. Sıvı penatrant testi ise yine yüzeydeki ve yüzeye yakın noktalardaki anormallikleri bulmak için kullanılan diğer bir methoddur.Müşteri taleplerine göre işletmemizde uygulanabilmektedir.

Ultrasonic Test

Ultrasonic test yüzey altında bulunan anormallikleri sonik sinyallerle tespit etmek için kullanılmaktadır. UT esnasında yüksek frekanslı sonik ses kullanılarak yüzey altında bulunan hatalar büyük oranda tespit edilebilmektedir.

Radyografik Test

Radyografik muayene, döküm parçaların mukavemetini olumsuz yönde etkileyebilecek iç döküm hatalarını açıklamaya yardımcı olmak için kullanılan bir tekniktir. Bölgemizde, müşteri gereksinimlerimizi karşılamak amacıyla işbirliği yaptığımız NDT için metal labratuvarları mevcut

Parça Boyut Ölçümü

Fabrikamızda üretilen tüm yeni döküm ürünler müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak amacıyla boyutsal kontrol testinden geçirilmektedir.

Yukarı