Hammaddelerimiz

Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda öncelikle dökülecek olan malzemenin kimyasal analizinin kontrolü yapılır.

Kimyasal analiz sonucunda ergitme işlemi öncesi kullanılacak olan doğru hammadde seçimi yapılır ve hammadde satın alma sürecine girilir.

Hammadde satın alma işlemi öncelikle “Hammadde Tedarikçi Programımıza” katılan ve onaylı tedarikçi listemizde bulunan firmalardan temin edilir. Belirli periyotlarla tedarikçi firmalarda denetimler gerçekleştirilir. Tedarikçilerden kesinlikle satın alınan hammadde malzemenin analiz sertifikası talep edilmektedir.

Hammaddeler işletmemizde fabrika sahasında kapalı alanlarda dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde depolanır ve markalanarak muhafaza edilir. Hammaddeler stok yönetimimiz sayesinde miktar olarak devamlı kontrol altında tutulur.

Amacımız her zaman uygun hammaddeyi kullanarak kaliteli ürünler üretmektir.

Yukarı