EMNİYET ÇEVRE

Karabekir Döküm çevreyi kendi aktivitelerinden doğacak her türlü tehlikeye karşı korumayı taahhüt etmektedir.Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki prosedür ve politikalarıda benimsemiştir;

Çalışma ortamını korumak için tüm pratik adımları atmak ve şirketimiz tarafından dökümhanemizde veya taşeronluk tesislerinde çalışan tüm personelin güvenliğini sağlamak.

Çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi.

Belirlenen şirket amaçlarını ve hedeflerini karşılamak için yeterli kaynakları sağlamak.

Aktif çalışan Personeli arasında çevre koruma farkındalığını arttırmak.

Şirketin güvenlik ve çevre prosedürlerinde sürekli gelişme sağlanması.

Daha güvenli operasyonların geliştirebilmesi ve çevresel etkileri azaltabilen alternatif veya yeni teknolojik sistemlerin veya ekipmanın uygunluğunun gözden geçirilmesi.

Tüm atıkları çevresel yönden uygun bir biçimde kontrol etme.

Üçüncü şahıslardan mal ya da hizmet alırken tüm çevresel sonuçları göz önünde bulundurmak.

Emniyet ve çevre üzerinde kritik görevlere sahip personele uygun ve yeterli eğitimin verilmesi.

Şirket tarafından uygulanabilir ve tanımlanan tüm geçerli ulusal ve uluslararası yasalar,düzenlemeler ve diğer şartlara uyumu sağlama.

Şirketin Kalite ve Çevre Sisteminin (ISO 9001 ve ISO 14001) gereksinimlerini ve diğer özel müşterilerin uluslararası gereksinimlerini göz önünde bulundurma.

Şirketin politikasını üçüncü şahısların denetimi ve kontrolü için hazır hale getirme ve devamlı geliştirme.

Yukarı