ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Bu politikanın amacı, çağımızın en büyük ihtiyacı olan enerjiyi doğru kullanmak ve enerji tasarrufudur. Çalışanlarımıza gerekli eğitimler verilerek basit yöntemlerle enerji tasarrufu yapmayı planlıyoruz.

Temel olarak, enerji tasarrufu için 4 temel prensibimiz vardır;

  1. Dökümhanenin uygun makine ve ekipmanlarla tasarımı.
  2. Doğru çalışma / operasyon / üretim.
  3. Doğru ve planlı bakım.
  4. Etkili ve doğru personel eğitimi.
Yukarı